Antroposofie (van het Griekse anthropos “mens” en sophia “wijsheid”) is een spirituele wetenschap  gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925). Hij beschrijft het bestaan van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen.

Eigenschappen van deze stroming zijn een plastische vormgeving, het gebruik van natuurlijke materialen, zoals baksteen en hout, aan de natuur ontleende vormen, milieu- bewust bouwen en integratie in de omgeving. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van de Gulden Snede.

Een ruimere definitie van de stroming is een architectuur die zich laat inspireren door de mens en de levende natuur.

De antroposofische gezichtspunten worden ingezet op ver- schillende terreinen, zoals vrije schoolpedagogie, heil- pedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige thera- pieën, antroposofische geneeskunde, sociale drie-geleding, biologisch-dynamische landbouw en Architectuur. Het hoofdkwartier van deze beweging is het Goetheanum met bijgebouwen op een heuvel in het Zwitserse Dornach.

 

Alle beelden, teksten, ontwerpen op deze website zijn beschermt onder de wet van copywrite - All text, photos & designs are protected by law of copyright.