• Is Organische Architectuur een “stijl”?

Er zijn geen vaste stijlkenmerken die definiëren hoe O.A. er moet uitzien. Bouwheer en architect gaan samen op zoek en ontwerpen zo samen telkens iets unieks, iets dat past bij de bewoners en de omgeving.

 • Waarom O.A.?

Via O.A. willen we komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam, in een gezond huis, in een gezonde leefomgeving. Dit niet alleen door energie- en waterbesparend te bouwen. Met zo weinig mogelijk chemische en/of schadelijk materialen en stoffen te bouwen. Ook door rekening te houden met de draagkracht van de aarde en met de gerechtvaardigde behoefte van huidige en toekomstige generaties wereldwijd. En dit te verzegelen met liefde en schoonheid. In alles wat wij doen, niet alleen bouwen.

 • Is Organische Architectuur duurder?

In eerste instantie kan O. A. duurder zijn want er wordt gewerkt met betere en soms duurdere materialen en met meer zorg. Als je echter wat beter kijkt, ga je merken dat het zeker niet altijd duurder hoeft te zijn omdat wij bij het verbouwen meer geneigd zijn om wat goed is te hergebruiken. Bij Nieuwbouw worden dikwijls veel duurzamere materialen gebruikt die langer meegaan en vaak minder nazorg behoeven. Zo moet je lemen muren bijvoorbeeld niet om de paar jaren schilderen.

 • Is het loon van de architect hoger bij O.A.?

Neen, die kosten zijn dezelfde, namelijk een percentage van de kostprijs van het gebouw. U bent trouwens altijd welkom voor een gratis en vrijblijvende eerste kennismakingsgesprek.

 • Wat is een lage-energiewoning?

Een lage-energiewoning is een woning die aanzienlijk energiezuiniger is dan de conventionele woning. Een dergelijke woning heeft ‘ongeveer’ een E-peil 60 en een maximale K-waarde 30. Die prestaties worden bereikt door te investeren in een goede oriëntatie, isolatie, luchtdichtheid, compactheid en een energiezuinige verwarmingsinstallatie. De bouw van een lage energiewoning is bovendien heel realistisch. Je kan zo’n woning met conventionele methodes – zoals traditioneel metselwerk – bouwen of met houtskeletbouw.

Bovendien wordt een klein foutje in de constructie nog niet zo zwaar afgestraft als dit in een passiefhuis wel het geval is. Investeren in energiezuinigheid vraagt natuurlijk extra budget. Uit verschillende studies – van de KU Leuven – die de economische haalbaarheid onderzochten, blijkt dat investeren in energie- besparing loont. Als Organisch Architect kies ik voor een lage-energiewoning.

 • Bio-ecologisch en duurzaamheid?

Materialen die wij trachten te gebruiken zijn natuurlijk. Bvb stro, dat we gebruiken als isolatie in muren, is volledig bio-afbreekbaar, maar het is ook goedkoop en makkelijk te verwerken. Ook het houtskelet, dat de ruggengraat, het dragende gedeelte van het gebouw vormt, is herbruikbaar en gemakkelijk te recupereren. Bakstenen en alle andere duurzame materialen worden gebruikt met oog voor toekomstige gebruikers. Zo werken we aan een gesloten organische kringloop met respect voor alle dingen.

 • Is Organische Architectuur altijd kronkelig en rond?

We zoeken naar een harmonische verhouding tussen de grillige en vloeiende lijnen uit de natuur, het gevoelsaspect en de strakke lijnen die de meer rationele kant vertegenwoordigen. Beide aspecten zijn nodig om tot een evenwichtig geheel te komen.

 • Is Organische Architectuur een nieuwe trend?

Deze vorm van bouwen heeft altijd al bestaan. Kijk maar naar de iglo’s, naar paalwoningen en naar onze eigen oude gebouwen zoals je die nog kan bewonderen in Bokrijk. Vroeger bouwde men al organisch. Deze manier van bouwen sluit aan bij onze tradities. Het is een pure levenskunst en dus niet zomaar een nieuwe trend. Het is wel een nieuwe trend om terug verbinding met de natuur te zoeken en daar is Organische architectuur uiterst geschikt voor.

 • Is Organische Architectuur een geitenwollensokken beweging?

Geiten wollen sokken zijn inderdaad heel comfortabel en plezierig om te dragen maar gelukkig zijn er ook zo vele andere dingen die ons bekoren. Deze architectuurvorm wil wel degelijk een alternatief bieden voor de huidige architectuur maar is tegelijk ook stijlvol en hedendaags.

 • Zijn ronde vormen niet duurder of moeilijker dan rechte vormen?

Rechte lijnen zijn dikwijls machinaal makkelijker en goedkoper te maken dan vloeiende rondere vormen. Daar staat tegenover dat een interieur dat enkel strakke, rechte lijnen laat zien niet harmonisch en zelfs ziekmakend kan zijn voor de mens. Het is een kwestie van een evenwicht te vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen YIN en YANG, het gevoelsmatige en het rationele.

 • Heeft O.A. nog een bestaansreden in deze moderne industriële wereld?

Leven is verbonden met veranderen. Het is levensbelangrijk om in het NU te leven in harmonie met alles wat verandert. Architectuur moet zich steeds aanpassen aan de nieuwe inzichten en noden van deze tijd. Maar ons leven mag niet helemaal door machines gedomineerd worden. Er moet plaats blijven voor dromen en verbeelding en voor de grilligheid van de natuur.

 • Doet Organische Architectuur mee aan het Passiefhuis gedachtegoed?

Het is erg belangrijk dat een gebouw geen onnodige last vormt voor het milieu en zoveel mogelijk een onafhankelijk systeem schept waarbij de aarde geen geweld wordt aangedaan. We zoeken naar energiezuinige systemen die zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. In zo ver volgt Organische Architectuur dit principe. Maar wij mogen niet vergeten dat we als mens deel van de natuur blijven en daar actief bewust mee moeten blijven omgaan.

De afhankelijkheid aan de machine en het automatisme daarvan maakt de mens passief in zijn eigen besef en gebruik van energie. Passieve woningen zijn erg gestuurd door machines. Het vraagt ontzettend veel energie om tot die hoogstaande machines te komen, te onderhouden. En wie kan zeggen waar het eindigt? Daarom kies ik liever voor een laag-energie concept dan voor een passiefwoning concept.

 • Heeft O.A. iets te maken met onze organen?

Uiteraard want het menselijk lichaam is ook architectuur! Onze organen zijn evengoed ruimtes. Zo spreken we bijvoorbeeld over de vier hartkamers. Ik integreer dan ook Feng Shui principes (de studie van de invloed van de woonomgeving op de mens en zijn lichaam) in mijn ontwerpen. En niet te vergeten, gebruik ik ook mijn intuïtie!

 • Wat is Biomimetica?

Biomimicry (Engels) of Biomimetica (Nederlands) (van bios, betekent leven, en mimesis, betekent nabootsen, imiteren) is een nieuwe wetenschap die de natuur bestudeert en vandaar uit ontwerpen en bewerkingen nabootst om menselijke problemen op te lossen. De kern van het idee is dat de natuur uit noodzaak zeer verbeeldingsrijk is en reeds vele problemen oplost waar wij mee worstelen. Als organisch architect probeert Steven Dalving zijn kennis en onderzoek van de natuur toe te passen in zijn ontwerpen.

Alle beelden, teksten, ontwerpen op deze website zijn beschermt onder de wet van copywrite - All text, photos & designs are protected by law of copyright.