De term is afgeleid van het Australische woord ‘permaculture’, permanent en (agri)culture. Permacultuur is een ontwerpsysteem. Het ontwerpen van een functioneel systeem dat sterk en veerkrachtig is zoals een natuurlijk ecosysteem. Zodat de mens in al zijn behoeften kan voorzien in samenwerking met de natuur.

Het doel van permacultuur is samenwerking tussen mens en natuur, gericht op een lange termijn overleving van beiden. Alhoewel permacultuur als een praktisch ontwerpsysteem werd ontwikkeld, is het meer en meer ook een ‘ethisch’ systeem geworden. Het is een levensfilosofie. Een samen- werking tussen alle levende wezens en de natuurelementen, waarvan de mens er ook één is.

Voedsel, bodem, water, energie, huisvesting, sociale en financiële structuren zijn de belangrijkste werkterreinen geworden. Deze is dus perfect toe te passen in architectuur. Met het grote verschil dat een gebouw een verlenging is van de natuur en niet andersom.

In 2006 volgde Organisch-ecologisch Architect Steven Dalving de PDC (Permaculture Design Course)  en in 2012 de PEC (Permaculture Education Course) in Denemarken. Wij hebben ook samenwerkings- verbanden met uitvoerders en ecotuin-aannemers zoals de Groene klusser.

Alle beelden, teksten, ontwerpen op deze website zijn beschermt onder de wet van copywrite - All text, photos & designs are protected by law of copyright.