• Organisaties

Orde van Architecten
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen

  • Ecologie

Ecobouwers  is een ontmoetingsplaats met massa’s technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen. Je komt er in contact met geëngageerde en milieubewuste (ver)bouwers en met professionals.
www.ecobouwers.be

Vibe Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen. Hier vind je allerlei informatie zoals bio-ecologische bedrijven, handelaars, aannemers, verschenen studies, producten, enz.
www.vibe.be

Permacultuur België – Het PermacultuurNetwerk is ontstaan uit de groeiende vraag naar samenwerking en verbinding tussen de verschillende permacultuur-eilandjes die momenteel werkzaam zijn in Vlaanderen
www.permacultuur.be

Kamp C Een bio-ecologische kijkwoning in het “Provincaal Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen”.
www.kampc.be

Memo Site voor mens- en milieuvriendelijk ondernemen
www.memogids.be

Anthroposofische vereniging België Op deze website kunt u kennismaken met de Antroposofische Vereniging.
www.antroposofie.be

Bond Beter Leefmilieu is de ongebonden federatie van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen.
www.bondbeterleefmilieu.be

Dialoog is een onafhankelijke vzw die informeert over Duurzaam Bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties om u te helpen bewuste keuzes te maken.
www.dialoog.be

Velt is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.
www.velt.be

Het EcoHuis is een info centrum in Antwerpen  voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen, wonen en leven. U kunt er terecht voor een groene lening, hulp bij premieaanvragen, professioneel bouwadvies en nog veel meer.
ecohuis.antwerpen.be

De vzw Samenhuizen wil cohousing in België bekend maken.
www.samenhuizen.be

La Grande Cense, een cohousing project net over de taalgrens.
www.lagrandecense.be

  • Ecodorpen

Aardehuis, een vereniging in Deventer, wil een ecodorp bouwen met Earthships.
www.aardehuis.nl

Natuurlijk wonen in Brabant.  Ecodorp in de omgeving van Tilburg.
www.natuurlijkwoneninbrabant.nl

  • Interessante initiatieven

Zonnearc
www.zonnearc.be

Ecokathedraal
www.ecokathedraal.nl

  • Duurzaam leven

Nieuws en duiding over technologie van het gezond verstand.
www.lowtechmagazine.be

Lets, Local Exchange Trading System
www.letsvlaanderen.be

Energiesparen
www.energiesparen.be

Samen bouwen aan een duurzame wereld bij vzw You.
www.bouwjemee.be

  • Duurzaam bouwen in Nederland

Nederlands Instituut voor Bio Ecologisch bouwen en wonen.
www.nibe.org

De twaalf ambachten houdt zich bezig met het uitdokteren van alternatieven.
www.de12ambachten.nl

De Kleine Aarde, duurzaam denken en doen.
www.dekleineaarde.nl

H-energiesystemen BV: masters in sustainability.
www.h-energiesystemen.com

  • Earthship organisaties

Earthship Biotecture, de organisatie van Michael Reynolds, de bedenker van Earthships.
www.earthship.org

Stichting Owaze in Nederland.
www.owaze.nl

  • Architecten

Simon Vanoutryve (Gent)
Organisch Architect Marc Schepens (Kalmthout)

  • kunst

Onlinekunstenaar
Kunstwerkt

  • Feng Shui

Imperial Feng Shui – Anne Hendrickx

Alle beelden, teksten, ontwerpen op deze website zijn beschermt onder de wet van copywrite - All text, photos & designs are protected by law of copyright.